ABC Ekonomii - Dzieci to nasza przyszłość
EDUKACJA
EKONOMICZNA
I FINANSOWA
DZIECI
BO DZIECI TO
NASZA PRZYSZŁOŚĆ
 
o projekcie
Autorski projekt Artura Czepczyńskiego mający za zadanie upowszechnianie edukacji ekonomicznej i finansowej wśród przedszkolaków (5- i 6-latki) oraz uczniów szkół podstawowych.
Zasób 6
Zwiększenie wiedzy oraz umiejętności dzieci i młodzieży związanych z zagadnieniami dotyczącymi ekonomii, finansów i przedsiębiorczości.
Zasób 7
Wsparcie metodyczne nauczycieli, wychowawców i wyposażenie ich w wartościowe materiały edukacyjne.
Zasób 8
Wsparcie merytoryczne i metodyczne rodziców chcących edukować swoje dzieci w zakresie ekonomii i finansów.
Zasób 9
Pozyskanie spośród przedstawicieli świata biznesu partnerów chcących wspierać realizację projektu ABC-Ekonomii i promować edukację ekonomiczną w społeczeństwie.
Zasób 10
Nawiązanie owocnej i długofalowej współpracy między przedsiębiorcami a organem prowadzącym placówki oświatowe i samymi szkołami.
Zasób 11
Zainspirowanie MEN do modyfikacji i poszerzenia treści, związanych z edukacją ekonomiczną i finansową, zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
 
o nas
Prowadzona przez firmę ABC-Czepczyński działalność edukacyjna wynika z naszego przeświadczenia o wadze nowoczesnego podejścia do edukacji nowych pokoleń, w którym ucznia postrzega się w szerszej perspektywie jako przyszłego obywatela, pracownika, pracodawcę, partnera biznesowego, klienta itp. Uważamy, że zaangażowanie świata biznesu w kwestie związane z edukacją jest niezbędnym elementem, by móc świadomie kształtować właściwe postawy i wartości już od najmłodszych lat.
Zasób 20
 
ABC-Czepczyński jest jedyną firmą będącą członkiem stałym Partnerstwa Na Rzecz Edukacji Finansowej (PREF), gdzie w aktywny sposób staramy się upowszechniać zagadnienia związane z edukacją ekonomiczną i finansową.
PRZEDSZKOLA I KLASY I-III
Sukces projektu ABC-Ekonomii uświadomił nam, jak duże jest zainteresowanie społeczeństwa edukacją ekonomiczną, która do tej pory była spychana w naszym systemie edukacji na dalszy tor. Zdając sobie sprawę, jak ważną rolę w kształceniu nowych pokoleń powinny zajmować zagadnienia z zakresu ekonomii i finansów, postanowiliśmy pójść w naszych działaniach edukacyjnych krok dalej.
W ramach funkcjonującego projektu powstała książka pt. „ABC ekonomii, czyli pierwsze kroki w świecie finansów” dedykowana przedszkolakom ( 5- i 6 - latkom) oraz uczniom z klas I-III. Jej współautorem jest Wiktor Czepczyński – syn Artura Czepczyńskiego, Prezesa firmy ABC-Czepczyński.
Książka zawiera 12 opowiadań, z których każde porusza inne zagadnienie ze świata ekonomii i finansów.
Dzieci, wraz z głównymi bohaterami – Zosią i Maksem, poznają odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak np.
Na podstawie książki opracowano pakiet materiałów edukacyjnych, w skład którego wchodzą scenariusze, karty pracy oraz infografiki.
Zamów bezpłatne materiały edukacyjne

klasy Iv-VI

Inspiracją tematyki projektu skierowanego dla uczniów szkół podstawowych była książka pt. „Świat Pieniądza” autorstwa Patrycji Krzanowskiej.

Firma ABC-Czepczyński, poprzez opracowanie kompletnego pakietu materiałów dydaktycznych dla nauczycieli, zachęca szkoły do włączania w swoje działania edukacyjne zajęć o tematyce związanej z finansami i ekonomią.

Pilotaż projektu odbył się w 2016 roku w szkołach podstawowych powiatu międzychodzkiego, a jego pozytywny odbiór oraz efekty spowodowały dynamiczny wzrost świadomości związanej z edukacją finansową wśród uczniów. W niedługim czasie ABC-Ekonomii objęło swym zasięgiem szkoły podstawowe w miastach i miasteczkach na terenie niemal całej Polski.

Zasób 33
80.000
beneficjentów
Zasób 34
30 miast
i miasteczek

Do tej pory uczestnikami projektu było ponad 80 tysięcy beneficjentów z ponad 30 miast i miasteczek. Uczniowie z klas IV-VI m.in. w Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu, Krakowie, Sandomierzu czy w Warszawie mieli okazję poznawać świat ekonomii i finansów podczas warsztatów realizowanych na podstawie opracowanych przez nas scenariuszy, kart pracy i infografik.

 
Projekt ABC-Ekonomii to nie tylko zajęcia dedykowane uczniom, ale również spotkania z: rodzicami, nauczycielami, dyrektorami szkół oraz przedstawicielami organów prowadzących - ważnymi podmiotami w kwestii edukacji dzieci. Podczas spotkań rozmawiamy o tym, dlaczego edukacja ekonomiczna jest ważna, w jaki sposób rozmawiać z dziećmi o ekonomii, jak dostosowywać treści do wieku rozwojowego, a także jakich metod i narzędzi używać, by dziecko wyrastało na świadomego ekonomicznie obywatela.
Zamów bezpłatne materiały edukacyjne

warsztaty
Pod patronatem Fundacji Uniwersytet Dzieci i Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, a we współpracy z firmą Deloitte Polska, odbyły się warsztaty dla „małych studentów” w siedzibach tej firmy na terenie całego kraju. W prowadzenie zajęć zaangażowani byli nie tylko wolontariusze fundacji, pracownicy firmy ABC-Czepczyński czy Deloitte, ale także Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Konfederacji Lewiatan oraz przedstawiciele firm, które postanowiły nas wesprzeć w upowszechnianiu edukacji ekonomicznej.

zobacz film

zobacz film
Zasób 38
Nasze liczby
Zasób 1
80
przedszkoli
uczestniczących
w programie
Zasób 2
77
szkół
uczestniczących
w programie
Zasób 3
12533
dzieci
uczestniczących
w programie
Współpraca
 
Projekt ABC-Ekonomii skierowany do uczniów szkół podstawowych wspierany jest przez szereg przedsiębiorców i organizacji, które uznały za wartościowe proponowane przez nas materiały i zagadnienia. Od początku trwania projektu grono partnerów stale się rozrasta, co stanowi dla nas wielką wartość i pozwala na zwiększenie oddziaływań edukacyjnych.
 
 
Zostań naszym partnerem

partnerzy